Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nigrify
danh từgoa 5 i d 9 o 65 ng tu 72 to 6 d 9 en, bo 6 i d 9 en, la 2 m cho d 9 ennigrify
['nigrifai]
ngoại động từ
to 6 d 9 en, bo 6 i d 9 en, la 2 m cho d 9 enGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.