Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nonessential
tính từ
không thiết yếu, không trọng yếu, không cần thiết

danh từ
chuyện không đâu, việc không cần thiết
người tầm thường, người không ra gì, người không ai cần đến; vật không cần thiết
(nonessentials) hàng hoá xa xỉ; xa xỉ phẩmnonessential
[nɔn,i'sen∫əl]
tính từ
không thiết yếu, không trọng yếu, không cần thiết
danh từ
chuyện không đâu, việc không cần thiết
người tầm thường, người không ra gì, người không ai cần đến; vật không cần thiết
(nonessentials) hàng hoá xa xỉ; xa xỉ phẩmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.