Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obtainable
obtainable
[əb'teinəbl]
tính từ
có thể đạt được, có thể giành được, có thể kiếm được
no longer obtainable
không còn có thể kiếm được nữacó thể đạt được, có thể thu được

/əb'teinəbl/

tính từ
có thể đạt được, có thể thu được, có thể giành được, có thể kiếm được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.