Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obviously
tính từ
một cách rõ ràng; có thể thấy được
hy vọng, đầy hy vọng
đầy hứa hẹn, có triển vọngobviously
['ɒbviəsli]
tính từ
rõ ràng; hiển nhiên
Obviously, she needs help
Rõ ràng cô ta cần được giúp đỡ
He was obviously drunk
Rõ ràng anh ta saymột cách rõ ràng hiển nhiên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.