Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ocean greyhound
ocean+greyhound
['ou∫n'greihaund]
danh từ
tàu thuỷ tốc hành (chở khách)


/'ouʃn'greihaund/

danh từ
tàu thuỷ tốc hành (chở khách)

Related search result for "ocean greyhound"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.