Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
onwards

onwards
['ɔnwədz]
phó từ
như onward


/'ɔnwədz/

phó từ
(như) onward

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.