Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
orange-blossom
orange-blossom
['ɔrindʒ,blɔsəm]
danh từ
hoa cam (để trang điểm cho cô dâu)


/'ɔrindʤ,blɔsəm/

danh từ
hoa cam (để trang điểm cho cô dâu)

Related search result for "orange-blossom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.