Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
osculatory
osculatory
['ɔskjulətəri]
tính từ
(toán học) mật tiếp(hình học) mật tiếp

/'ɔskjulətəri/

tính từ
(toán học) mật tiếp

Related search result for "osculatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.