Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overexposure
overexposure
['ouvəriks'pouʒə]
danh từ
(nhiếp ảnh) sự phơi quá lâu


/'ouvəriks'pouʤə/

danh từ
(nhiếp ảnh) sự phơi quá lâu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.