Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
packing material


    Chuyên ngành kinh tế
vật liệu bao gói
    Chuyên ngành kỹ thuật
vật liệu bít
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
vật liệu nạp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.