Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paramountcy
paramountcy
['pærəmauntsi]
danh từ
tính chất tối cao, uy thế tối cao; quyền tối thượng


/'pærəmauntsi/

danh từ
tính chất tối cao, uy thế tối cao


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.