Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pecksniff
pecksniff
['peksnif]
danh từ
sự nói giả nhân giả nghĩa
kẻ giả nhân giả nghĩa (nhân vật của Dickens)


/'peksnif/

danh từ
sự nói giả nhân giả nghĩa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.