Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penalization
danh từ
sự trừng phạt, sự trừng trị
sự phạt (trong bóng đá)
hành động đưa (ai) vào tình thế bất lợi; cản trở (ai) một cách không công bằngpenalization
[,pi:nəlai'zei∫n]
Cách viết khác:
penalisation
[,pi:nəlai'zei∫n]
như penalisationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.