Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perpendicularly
phó từ
vuông góc, trực giao
thẳng đứng
dốc đứng (đá)perpendicularly
[,pə:pən'dikjulərli]
phó từ
vuông góc, trực giao
thẳng đứng
dốc đứng (đá)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.