Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
persnickety
tính từ
(Mỹ, (thông tục)) xem pernicketypersnickety
[pə'snikəti]
tính từ
(Mỹ, (thông tục)) xem pernicketyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.