Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phòng hờ


[phòng hờ]
xem phòng xa
xem đề phòng 2
xem dự phòng 2Provide against all eventualities; keep at hand for eventual usẹ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.