Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phạt đền


[phạt đền]
(bóng đá) penalty
Đá phạt đền
To take a penalty
Đội chúng tôi được hưởng quả phạt đền
Our team was awarded a penalty
Khu vực phạt đền
Penalty area(thể thao) Penalty


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.