Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phụ cấpnoun
allowance
phụ cấp gia đình family allowance

[phụ cấp]
allowance; subsidy; benefit
Phụ cấp gia đình
Family allowance; child benefit; dependents' allowance
Lương và các khoản phụ cấp
Pay and allowancesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.