Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phi mậu dịch


[phi mậu dịch]
non-merchant; non-trade
Hàng phi mậu dịch
Non-merchant articleNon-merchant
Hàng phi mậu dịch Non-merchant article


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.