Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
picture-book
picture-book
['pikt∫əbuk]
danh từ
sách có nhiều tranh ảnh (nhất là cho trẻ con)


/'piktʃəbuk/

danh từ
sách tranh, sách ảnh (cho trẻ con)

Related search result for "picture-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.