Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pimpernel
pimpernel
['pimpənel]
danh từ
(thực vật học) cây phiền lộ, cây hổ người


/'pimpənel/

danh từ
(thực vật học) cây phiền l

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.