Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lay down office
lay+down+office
thành ngữ office
to lay down office
từ chứcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.