Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plaza
plaza
['plɑ:zə]
danh từ
quảng trường; nơi họp chợ ngoài trời (nhất là ở các thành phố Tây ban nha)
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) trung tâm mua bán


/'plɑ:zə/

danh từ
quảng trường; nơi họp chợ (tại các thành phố ở Tây ban nha)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "plaza"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.