Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
postulation
danh từ
sự thừa nhận
sự yêu cầu, sự đòi hỏi
sự bổ nhiệmpostulation
[,pɔstju'leu∫n]
danh từ
sự thừa nhận
sự yêu cầu, sự đòi hỏi
(tôn giáo) sự bổ nhiệm(logic học) sự giả định


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.