Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
powdered
tính từ
sấy khô và làm thành bộtpowdered
['paudərid]
tính từ
sấy khô và làm thành bột
powdered milk
sữa bột
powdered eggs
trứng bột


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "powder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.