Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prankishness
prankishness
['præηki∫nis]
danh từ
tính hay chơi ác, tính hay chơi khăm, tính hay đùa nhả
tính hay trục trặc (máy)


/'præɳkiʃnis/

danh từ
tính hay chơi ác, tính hay chơi khăm, tính hay đùa nhả
tính hay trục trặc (máy)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.