Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preventorium
preventorium
['priven'tɔ:riəm]
danh từ
nhà phòng bệnh (lao phổi)


/'priven'tɔ:riəm/

danh từ
nhà phòng bệnh (lao phổi)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.