Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prole
danh từ
người của giai cấp Vô sảnprole
['proul]
danh từ
(thông tục) người của giai cấp Vô sảnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.