Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proletarianism
proletarianism
[,prouli'teəriənizəm]
danh từ
tình trạng vô sản


/proletarianism/

danh từ
tình trạng vô sản


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.