Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
promenader
promenader
[,prɔmə'nɑ:də]
danh từ
người dạo chơi


/promenader/

danh từ
người dạo chơi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.