Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pull through
pull+through

[pull through]
saying && slang
recover, get well, get over the operation
The doctor didn't think he'd pull through, but he's feeling fine.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.