Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulverized


    Chuyên ngành kinh tế
biến thành bột
nghiền thành bột
    Chuyên ngành kỹ thuật
dạng bột
    Lĩnh vực: xây dựng
có bụi
được nghiền thành bột
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
được tán thành bột


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.