Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pumpernickel
pumpernickel
['pʌmpənikl]
danh từ
bánh làm bằng bột lúa mạch đen chưa rây (nhất là của Đức)


/'pʌmpənikl/

danh từ
tay bơm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.