Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
punch-bowl
punch-bowl
['pʌnt∫'boul]
danh từ
bát để pha rượu pân
hõm sâu (ở đồi)


/'pʌntʃboul/

danh từ
bát để pha rượu pân
hõm sâu (ở đồi)

Related search result for "punch-bowl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.