Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pushiness
danh từ
tính huênh hoang, sự tự đề cao, sự tự khẳng địnhpushiness
['pu∫inis]
danh từ
tính huênh hoang, sự tự đề cao, sự tự khẳng địnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.