Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pyrethrum
pyrethrum
[pai'ri:θrəm]
danh từ
(thực vật học) loài hoa cúc lá nhỏ
thuốc trừ sâu làm từ hoa khô của loài hoa cúc này


/pai'ri:θrəm/

danh từ
(thực vật học) cây cúc trừ sâu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.