Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pyromaniacal
pyromaniacal
[,pairoumə'naiəkəl]
tính từ
mắc chứng cuồng phóng hoả, bị bệnh cuồng phóng hoả


/,pairoumə'naiəkəl/

tính từ
chứng cuồng phóng hoả


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.