Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
qadi
qadi
['ka:di]
Cách viết khác:
cadi
['ka:di]
danh từ
quan toà Hồi giáo (thi hành các pháp luật của Hồi giáo)Cách viết khác : cadi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.