Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quàoverb
to scratch
con mèo quào vợ tôi The cat scratched my wife

[quào]
to scratch
Con mèo quào vợ tôi
The cat scratched my wifeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.