Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quên bẵng


[quên bẵng]
cũng như quên béng, quên lửng
Forget entirely, forget completely
anh ấy quên bẵng đi mất
he forgot all about it, it went clean out of his mindForget entirely


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.