Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quay lơ


[quay lơ]
cũng nói quay đơ
faint (away), swoon[Fall] in a dead faint#Syn
quay đơ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.