Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quotation-marks
quotation-marks
[kwou'tei∫n'mɑ:ks]
danh từ
dấu ngoặc kép (' ' hoặc "") (như) quotes


/kwou'teiʃn,mɑ:ks/

danh từ
dấu ngoặc kép

Related search result for "quotation-marks"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.