Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ra phết


[ra phết]
(thông tục) mighty
Thông minh ra phết
Mighty clever(thông tục) Mighty
Thông minh ra phết Mighty clever


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.