Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rampageousness
rampageousness
[ræm'peidʒəsnis]
danh từ
sự hung hăng, sự dữ dội, sự cuồng nộ
(thông tục) tính chất quá sặc sỡ (màu sắc)


/ræm'peidʤəsnis/

danh từ
sự nổi xung, sự giận điên lên; sự hung hăng, sự dữ tợn
(thông tục) tính chất quá sặc sỡ (màu sắc)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.