Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
re-letting
re-letting
['ri:'letiη]
danh từ
sự cho thuê lại


/'ri:'letiɳ/

danh từ
sự cho thuê lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.