Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
realia
danh từ
số nhiều
những vật, hoạt động để nối liền nhà trường với thực tếrealia
[ri'a:liə]
danh từ, số nhiều
những vật, hoạt động để nối liền nhà trường với thực tếGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.