Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rental library
rental+library
['rentl'laibrəri]
danh từ
thư viện cho thuê sách


/'rentl'laibrəri/

danh từ
thư viện cho thuê sách

Related search result for "rental library"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.