Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
republicanism
republicanism
[ri'pʌblikənizəm]
danh từ
chủ nghĩa cộng hoà


/ri'pʌblikənizm/

danh từ
chủ nghĩa cộng hoà


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.