Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rigging

danh từ
sự lắp ráp/lắp đặt thiết bị/chằng buộc
sự truyền lực bằng đòn bẩyrigging
['riging]
danh từ
sự lắp ráp/lắp đặt thiết bị/chằng buộc
sự truyền lực bằng đòn bẩyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.