Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roll out


    Chuyên ngành kỹ thuật
chuyển ra
lấy ra
rút ra
    Lĩnh vực: toán & tin
mở ra, chuyển ra
sự chuyển ra
sự tráo đổi
tráo đổi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.